Walter Tevis

Připravujeme

  • Síť Seznam
Zpěv drozda
Připravujeme
New York, 25. století. Lidstvo dosáhlo míru a absolutní svobody, ale ztratilo vládu nad vším, společnost je pomocí drog a...