Alexandre Dumas st.

Alexandre Dumas st.

(1802–1870)

Míšenec z rodiny mulatského generála Napoleonovy Grande Armée, vlastním jménem Dumas Davy de la Pailleterie, se navzdory neucelenému vzdělání a tehdejším rasovým předsudkům stal fenoménem, byť mu v soukromí štěstěna nepřála ani na vrcholu slávy. Vášeň k divadlu ho přiměla opustit místo písaře vévody orleánského a později pod jejím vlivem neúspěšně investoval do vlastní scény. Historickým látkám, ve kterých jedinečně propojoval dramatické zápletky a věrohodné obrazy dobových mentalit, se věnoval od roku 1839 na popud dějepisce Augusta Maqueta, jenž mu byl konzultantem a někdy též tichým spoluautorem. Dumasova buldočí píle záhy došla naplnění: nejplodnější reprezentant galského literárního romantismu stále zůstává i nejčtenějším francouzským spisovatelem. Přestože pro snobskou kritiku byl jeho „továrně epický“ styl románu nepřijatelný už v půli 19. století, bezesporu náleží k otcům-zakladatelům žánrové prózy a výrazně přispěl ke zpřístupnění četby masám formou novinové serializace a dramatizace. Jeho erbovní díla Tři mušketýři (1844; další pokračování vycházela až do roku 1850), Hrabě Monte Christo, Královna Margot, Černý tulipán, Lady Hamiltonová a plejáda dalších inspirovaly nesčetné epigony i filmové verze. Jen mušketýrská filmografie čítá pěkných pár desítek počinů: nejoblíbenější je patrně lehce obrazoborecký diptych s Michaelem Yorkem jako d’Artagnanem v režii Richarda Lestera (1973). Nejnovější adaptaci uvedl roku 2023 režisér Martin Bourboulon.

  • Síť Seznam
Tři mušketýři, I. díl
369,00 Kč 314,00 Kč
Jeden za všechny, všichni za jednoho. Jednoduše pro potěchu nás všech! D’Artagnan není žádný vesnický jeliman, nýbrž hrdý syn Gaskoňska,...
Tři mušketýři, II. díl
Připravujeme
Jeden za všechny, všichni za jednoho. A za vším hledejte jednu proradnou ženu! Kardinálův úskok se nezdařil a d’Artagnan se...