Sci-fi a fantasy
Daniel Keyes

Daniel Keyes

(1927–2014)

Nevelký odkaz představitele poválečné americké fantastiky dodnes udivuje prorockým vhledem. Brooklynský rodák, absolvent psychologie a anglistiky na Newyorské univerzitě a středoškolský pedagog – vyučoval též žáky se zvláštními potřebami – od mládí publikoval ve čtvrtletníku Marvel Science Stories, a to vše ho inspirovalo k napsání povídky Růže pro Algernon (1959, č. poprvé 1976). Text otištěný v The Magazine of Fantasy & Science Fiction získal rok nato nejvyšší žánrové ocenění Hugo a po rozšíření na plochu románu (č. 2000) i elitní cenu Nebula 1967. Dílo ze zlatého fondu SF přesto chtěly konzervativní státy Unie kvůli údajnému napadání seriózní vědy z veřejných knihoven vyštípat. Byť se pak autor věnoval spíš thrillerům a detektivkám, zaměřil se v románech The Fifth Sally (1980), The Minds of Billy Milligan (1981), The Milligan Wars (1994) a The Asylum Prophecies (2009) na téma rozdvojené osobnosti.

  • Síť Seznam
Růže pro Algernon
349,00 Kč 297,00 Kč
  Charlieho IQ 68 náhle vzrostlo na 185. Pomůže si? Pekařský pomocník Charlie Gordon je mentálně retardovaný, což nutně neznamená,...