Natália Deáková
Daniela Fischerová

Daniela Fischerová

(* 1948) 

Po vystudování dramaturgie a scenáristiky na FAMU pracovala nejprve v barrandovských studiích a poté jako redaktorka nakladatelství Orbis. Od poloviny 70. let se ve svobodném povolání věnuje dramatické, rozhlasové i literární tvorbě. Vyučovala rovněž tvůrčí psaní na Literární akademii. K jejím nejznámějším hrám patří Hodina mezi psem a vlkem (1979), Velká vteřina (1991) nebo Dvanáct způsobů mizení (2008). Jako disidentka z okruhu Václava Havla byla v jeho úřadu načas poradkyní. Pro děti vytvořila přes třicet děl zaměřených převážně na proces sebepoznávání nejmenších hrdinů – mezi nimi vyniká nemocniční příběh Lenka a Nelka neboli Aha (1994). Po pohádkových sbírkách inspirovaných filozofií Východu (Kouzelná lampa, Duhové pohádkypřipravujeme) se nyní přiklání k poetice nonsensu. Její básnické knihy Milion melounů (2011), Tetovaná teta (2015), Ochechule s ukulele (2018) a originální náměty pohádek Pohoršovna (2014, Zlatá stuha), Bylum nebylum (2017) či Strakaté uši a sušení padouši (2021 – připravujeme) se vyznačují nejen laskavou ironií, ale i přesvědčením, že na počátku lidské tvořivosti muselo být slovo.

  • Síť Seznam
Vúdúlínek
289,00 Kč 246,00 Kč
Na jménu prý nesejde. Jenže zrovna jeho svedlo z cesty… Neposlušný Budulínek je proti němu břídil! Nalezenec, kterého se v pohádkovém Krachlese...