Michal Bureš
Dorothy L(eigh) Sayersová

Dorothy L(eigh) Sayersová

(1893–1957)

Všestranně nadaná dcera oxfordského sbormistra patřila k nejvýraznějším britským intelektuálkám první poloviny 20. století. Roku 1915 s vyznamenáním absolvovala místní elitní univerzitu, obor moderní jazyky, avšak o právo nosit magisterský titul bojovala coby žena dalších pět let. Živila se jako učitelka, redaktorka a kritička pověstná satirickými šlehy. Svého lorda Petra Wimseyho učinila v letech 1923–1937 amatérským vyšetřovatelem v 11 detektivních románech a 3 povídkových sbírkách – mj. v příbězích Vražda žádá metodu,Mrtvola nutná či Devět krejčíků – a upředla kolem něj fiktivní svět s bezmála cimrmanovskou důkladností. Důrazem na psychologický přesah zápletek vyvedla žánr z krize a souběžně s Agathou Christie začala psát jeho „zlatý věk“. V nejslavnějším Wimseyho případu Vražda potřebuje reklamu (1933) využila své zkušenosti textařky z Bensonovy agentury. Za války posilovala morálku spoluobčanů dramaty pro BBC (Zrozen, aby se stal králem) a v otázkách vyznání se zasazovala o ekumenismus. Filologické znalosti zúročila předsedkyně ostrovního Klubu detektivů (1949–1957) i v překladech Dantova Pekla a Očistce z Božské komedie.

  • Síť Seznam
Vražda potřebuje reklamu
389,00 Kč 331,00 Kč
  Nastoupil, aby zjistil, proč ze schodů sletěl pan Dean. Až to vypátrá, ukloní se a půjde si zase pinkat...