Erich Kästner

Erich Kästner

(1899–1974)

Moderní klasik německé prózy pro děti a mládež byl synem sedláře z Drážďan, odkud do nástrah Berlína vyslal krom sebe i hrdinu novely Emil a detektivové (1928, č. poprvé 1932). Na knihu, jež založila jeho tvůrčí věhlas, záhy navázal krimipříběhem Kulička a Toníkči pohádkovými fantaziemi Bylo to 35. května (obě 1931) a Létající třída (1932). V tvorbě pro dospělé zaujal publicistickými a kabaretními šlehy, sociálním románem Fabian (1932) a satirou Tři muži ve sněhu (1934), kterou ještě před válkou v ČSR zfilmoval Vladimír Slavínský s Hugo Haasem v hlavní roli. Nacistický režim posléze Kästnerovi zakázal publikovat. V poválečné dívčí novele Luisa a Lotka (1948, č. 1959), kde rozvinul námět využitý v detektivce Emil a tři dvojčata (1934, č. 1936), reagoval autor nyní už z Mnichova na rozdělení Německa a tíži železné opony. Roku 1960 byl předseda západoněmeckého PEN klubu poctěn nejvyšším vyznamenáním ve svém oboru: medailí H. Ch. Andersena.

  • Síť Seznam
Luisa a Lotka
289,00 Kč 246,00 Kč
Jsou si podobné jako vejce vejci. Dokoulejí se na správné místo, i když je osud zase rozdělil?  To je k nevíře....