Jane Austenová

Jane Austenová

(1775–1817)

„Tři čtyři rodiny v obyčejné vesnici – jaký to jedinečný námět!“ říkávala mladší dcera faráře ze Steventonu v jihoanglickém hrabství Hampshire. Sama z takto sevřených rámců vytěžila téměř veškeré zápletky svých psychologických próz, přestože se jako dívka z chudých poměrů mohla opřít jen o střípky vzdělání, soustavnou četbu a pozorování mentality georgiánské Anglie. Strasti svých postav šperkovala elegantní ironií namířenou proti manýrům „lepších“ vrstev – nejzřetelněji v mistrovském díle Pýcha a předsudek (1813) pojednávajícím o tragikomických dopadech předpojatostí. V tápání dvojice sester z Rozumu a citu (1811) předložila debatu s názory osvícenců, zejména s milovaným Goethem. Morální integritu hledají i aktéři její epopeje Mansfield Park (1814). Romance Emma (1816, č. poprvé 1934, nový překlad 2020) je poslední knihou publikovanou ještě za spisovatelčina života, ukráceného Addisonovou chorobou. Posmrtně vyšly ještě Anna Elliotová a Northangerské opatství. Po dvou staletích neutuchající obliby jejích děl, kterou i v češtině dokládá vždy hned několik překladových verzí, oceňujeme Austenovou coby zakladatelku ostrovního rodinného románu. Ač sama zůstala neprovdána, otevřela čtenářům vnitřní vesmír svých současnic naprosto revoluční měrou – a to nejen s ohledem na povznášející empatii a milostné zápletky, ale i na přešlapy provázející věčné úsilí o sebezdokonalení.

 

  • Síť Seznam
Emma
439,00 Kč 373,00 Kč
Rozmohl se nám tady takový nešvar: vědět za druhé líp, co by jim prospělo. Zámožná Emma Woodhousová zůstala na Hartfieldu...