Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli

(1469–1527)
Italský politik, filozof, diplomat, spisovatel, historik, vojenský teoretik a polyhistor vystudoval univerzitu ve Florencii, potom působil jako kancléř florentské republiky a podílel se na řadě diplomatických misí. Když se v roce 1513 k moci opět vrátil rod Medicejských, byl zproštěn úřadu, kvůli podezření ze spiknutí zatčen a odsouzen k ročnímu vyhnanství. Usadil se na malém statku, kde se věnoval studiu literatury a spisovatelské činnosti. Jeho nejvýznamnějším dílem je útlý spis Vladař, který vyšel až po jeho smrti, přestože ho autor začal psát už po vykázání z Florencie. S nemalou škodolibostí ho věnoval Lorenzovi Medicejskému. V roce 1520 byl Medicejskými omilostněn, stal se jejich oficiálním dějepiscem a byl pověřen, aby napsal Florentské letopisy. Nedlouho poté, co se vrátil do rodného města, však jejich vláda padla a nová republikánská garnitura ho znovu zbavila úřadu. Machiavelli je považován za zakladatele politologie a pojmu stát.

 

  • Síť Seznam
Vladař
249,00 Kč 174,00 Kč
Kdo myslí, že vystačí se silou, tomu nepatří do ruky žezlo. Klíčové dílo kancléře florentské republiky obsahuje politické úvahy o mechanismech...