Niklas Natt och Dag

Niklas Natt och Dag

(* 1979)

Absolvent Linného univerzity v jihošvédském Kalmaru se po zániku stockholmského pánského magazínu Slitz uvedl na literární scéně země vraždám zaslíbené s ohromnou razancí. Jeho románový debut 1793 – Vlk a dráb (2017, č. 2019) nejenže prorazil hranici 400 000 prodaných výtisků, ale opanoval i skandinávské čtenářské ankety a posbíral většinu národních cen určených debutantům. Autorův zájem o dějiny Švédska na prahu vlny protifeudálních revolucí pramení zčásti z toho, že je potomkem tamního nejstaršího šlechtického rodu: přídomek Natt och Dag znamená „Noc a den“. Spisovatel se zálibou v Umbertu Ecovi a v hraní na zenovou flétnu šakuhači chtěl přitom původně zůstat u svazku jediného, nicméně na naléhání slavného kolegy Fredrika Backmana v noirové epopeji pokračoval. Úpadek dvora krále Gustava IV. Adolfa, zastupovaného kvůli neplnoletosti zpátečnickým regentem, rozvinul na plátně románu 1794 – Tři růže (2019, č. 2021). Trilogii neformálně nazývanou „Bellmanova“ na počest švédského národního básníka Carla Michaela Bellmana (1740–1795), který zemřel na souchotiny a jehož bardské verše text provázejí, uzavřel roku 2021 svazkem 1795 – Honicí psi. Zatím se dočkala překladu do 37 jazyků. Rok předtím získal autor za nekompromisní zobrazení marasmu tehdejší švédské metropole Pamětní cenu města Stockholmu.

 

  • Síť Seznam
1794 – Tři Růže
479,00 Kč 407,00 Kč
Sestupte do hrobu pro živé, kde staré jizvy zakryjí jedině nové rány! Krev z hrdla nevěsty vystříkla po svatební noci až na...
1793 – Vlk a dráb
429,00 Kč 364,00 Kč
Zacpěte si nos a ponořte se do stoky zločinu! Nález zohaveného trupu v páchnoucí stoce svede dohromady duo vyšetřovatelů, které je...
1795 – Honicí psi
479,00 Kč
Seberte kuráž a přestaňte si namlouvat, že peklo jsou ti druzí. Celé je to Sodoma! Požár hornsbergetského sirotčince skoncoval s nadějemi,...