Noah Gordon

Noah Gordon

(* 1926)

Reportér, vydavatel lékařského časopisu a posléze autor bestsellerů – to je jen letmá profesní charakteristika amerického spisovatele, jenž si bedlivě střeží soukromí. S manželkou Lorraine žije na lesní farmě v Berkshire Hill v západním cípu rodného státu Massachusetts a mají spolu tři odrostlé děti. Světový úspěch si vydobyl především románovou trilogií o lékařské dynastii Coleů (RanhojičŠamanLékařka; 1987–1995), při jejímž psaní se pro větší hodnověrnost dal zaměstnat v nemocnici, studoval lékařskou etiku i chirurgické postupy praktikované v tisícileté historii oboru. Do češtiny byly dále přeloženy jeho knihy Tajemný diamantTribunál smrti či Katalánec.

  • Síť Seznam
Ranhojič
599,00 Kč 509,00 Kč
Středověk nelze přežít bez šlechetnosti Robert Jeremy Cole, od devíti let sirotek, si uvědomuje, že dostal do vínku zázračný dar:...