Jeho království

Jeho království

FG icon
Autor: Mika Waltari
Interpret: Ondřej Brousek
Režie: Michal Bureš

Momentálně nedostupné

EAN: 8594169486185

„Kdo máš uši, slyš: království boží je blízké. Připrav se na cestu!“

Před Velikonocemi onoho dramatického roku, který v budoucím křesťanském kalendáři ponese číslovku 30, se nešťastně zamilovaný Říman Marcus Manilius Mezentianus vydal z Alexandrie do svatého města Židů. Cítí, že zhrzenému srdci dokáže ulevit jedině cesta, jež je sama o sobě cílem, avšak z očistné pouti dál zasílá do Říma listy milence Tulii, neboť se s její krutostí dosud nesrovnal. Do Jeruzaléma dorazí právě ve chvíli, kdy na kříži dotrpěl Ježíš Nazaretský, který Judeu pobuřoval divotvornými zázraky a ještě neslýchanějším učením. A zatímco se Marcus u svého známého Piláta Pontského dovídá o farizejských důvodech oné exekuce, mizí Ukřižovaný ze skalního hrobu, Jidáš vrací třicet stříbrných a v kolonii zavládne neklid. Děje se tu cosi mimořádného. V poctivé, místy až detektivně posedlé snaze vypátrat, co byl Ježíš zač a čím se lišil od záplavy místních pomatených mesiášů, se noblesní vzdělanec Marcus vydává za těmi, jež prorok potkal a poctil milosrdenstvím. Zpovídá sedláky, kupce i padlé ženy, apoštoly rodící se víry nevyjímaje. Připouští si už, že tehdy na Golgotě viděl živého boha kázajícího o spravedlivějším království mimo tento svět, ale ještě netuší, že i on sám bude muset v sympatiích k němu učinit zásadní krok. Přitom klíč k pravdě je tak blízko…

Stvořitel Egypťana Sinuheta – původním školením teolog – přiblížil v roce 1960 Kristovu dobrou zvěst moderně, s ohledem na všední mentalitu obyvatel starověkého Středomoří. Pro pochopení kořenů křesťanství tím učinil mnohem víc než díla o svědcích Benu Hurovi či Barabášovi. Plasticitou pohledu se román vyrovná Bulgakovovi i Kazantzakisovi.

„Velkolepé svědectví o tom, jak víra v Krista obživla a vzkvetla, a to za pouhých čtyřicet dní od jednoho Pesachu až k Letnicím.“ – The New York Times Book Review

„Protentokrát se autor odpoutal od vzorců uplatněných v Sinuhetovi, a přece stvořil další pozoruhodnou, dojemnou a klidnou knihu, jež nehledě na látku nemá potřebu šokovat.“ – Kirkus Reviews, 1960

Waltari kráčí ve stopách Ernesta Renana a jeho další velký román je úžasný se vším všudy. Smutné, ale hladké, plavné – a vlastně neskutečně prosté.“ The Saturday Review, 1961

„Téma knihy je blízké mé víře a oslovuje i nevěřící. Rozšiřuje do podrobností biblický děj pro jeho lepší přijetí do srdce, dává lépe pochopit racionálně uvažujícím lidem dneška poselství, které lidstvu Ježíš Kristus přinesl. (…) Knihy od Waltariho by měly patřit k základům všeobecného rozhledu člověka dnešní doby.“ – ze čtenářských recenzí

 

 

„Kdo máš uši, slyš: království boží je blízké. Připrav se na cestu!“

Před Velikonocemi onoho dramatického roku, který v budoucím křesťanském kalendáři ponese číslovku 30, se nešťastně zamilovaný Říman Marcus Manilius Mezentianus vydal z Alexandrie do svatého města Židů. Cítí, že zhrzenému srdci dokáže ulevit jedině cesta, jež je sama o sobě cílem, avšak z očistné pouti dál zasílá do Říma listy milence Tulii, neboť se s její krutostí dosud nesrovnal. Do Jeruzaléma dorazí právě ve chvíli, kdy na kříži dotrpěl Ježíš Nazaretský, který Judeu pobuřoval divotvornými zázraky a ještě neslýchanějším učením. A zatímco se Marcus u svého známého Piláta Pontského dovídá o farizejských důvodech oné exekuce, mizí Ukřižovaný ze skalního hrobu, Jidáš vrací třicet stříbrných a v kolonii zavládne neklid. Děje se tu cosi mimořádného. V poctivé, místy až detektivně posedlé snaze vypátrat, co byl Ježíš zač a čím se lišil od záplavy místních pomatených mesiášů, se noblesní vzdělanec Marcus vydává za těmi, jež prorok potkal a poctil milosrdenstvím. Zpovídá sedláky, kupce i padlé ženy, apoštoly rodící se víry nevyjímaje. Připouští si už, že tehdy na Golgotě viděl živého boha kázajícího o spravedlivějším království mimo tento svět, ale ještě netuší, že i on sám bude muset v sympatiích k němu učinit zásadní krok. Přitom klíč k pravdě je tak blízko…

Stvořitel Egypťana Sinuheta – původním školením teolog – přiblížil v roce 1960 Kristovu dobrou zvěst moderně, s ohledem na všední mentalitu obyvatel starověkého Středomoří. Pro pochopení kořenů křesťanství tím učinil mnohem víc než díla o svědcích Benu Hurovi či Barabášovi. Plasticitou pohledu se román vyrovná Bulgakovovi i Kazantzakisovi.

„Velkolepé svědectví o tom, jak víra v Krista obživla a vzkvetla, a to za pouhých čtyřicet dní od jednoho Pesachu až k Letnicím.“ – The New York Times Book Review

„Protentokrát se autor odpoutal od vzorců uplatněných v Sinuhetovi, a přece stvořil další pozoruhodnou, dojemnou a klidnou knihu, jež nehledě na látku nemá potřebu šokovat.“ – Kirkus Reviews, 1960

Waltari kráčí ve stopách Ernesta Renana a jeho další velký román je úžasný se vším všudy. Smutné, ale hladké, plavné – a vlastně neskutečně prosté.“ The Saturday Review, 1961

„Téma knihy je blízké mé víře a oslovuje i nevěřící. Rozšiřuje do podrobností biblický děj pro jeho lepší přijetí do srdce, dává lépe pochopit racionálně uvažujícím lidem dneška poselství, které lidstvu Ježíš Kristus přinesl. (…) Knihy od Waltariho by měly patřit k základům všeobecného rozhledu člověka dnešní doby.“ – ze čtenářských recenzí

 

 

Katalogové č.: AK618
EAN: 8594169486185
Formát: 2× CD mp3
Délka nahrávky: 17 hodin 33 minut
Překlad: Marta Hellmuthová
Hudba: Lukáš Hurník
Datum vydání: březen 2024