Václav Cílek

Václav Cílek

(* 1955)

v pubertě pobýval s rodiči v Tanzanii, kam byl jeho otec vyslán jako geolog. Po jeho vzoru pak obor vystudoval na PřF UK, zabýval se zejména problémy klimatické oscilace, v letech 2004–2012 vedl Geologický ústav AV ČR. Od té doby se coby esejista a lektor zaměřuje na podoby kulturní krajiny a postavení člověka v ní. Za soubory Krajiny vnitřní a vnější (2002) a Makom – kniha míst (2004) získal Cenu Toma Stopparda 2005. Široké pole jeho působnosti však dokládají i překlady zenové poezie zahrnuté do svazku Mrtvá kočka (1992), literárněvědná studie Borgesův svět (2007) nebo vlastivědné album pro náctileté Krajiny domova (2013, cena Zlatá stuha), v němž „s pokorou chodí, hledá a dívá se“. Početnou obec příznivců upoutal nejen knihami Dýchat s ptáky (2008), Prohlédni si tu zemi (2012), Podzemní Praha (2015) či Co se to děje se světem? (2016), ale i účastí na populárně-vědeckých projektech, nejnověji na publikaci Krajem Joachima Barranda aneb Cesta do pravěku země české (2020).

  • Síť Seznam
Krajiny vnitřní a vnější
329,00 Kč 279,00 Kč
Ztrácíme vnější krajinu. Znamená to, že se něco děje i s krajinou vnitřní… Ne nadarmo se říká, že o nitru...